Go to file
Jef Roosens d39a044b63 Source nvm in build function 2023-01-14 09:15:31 +01:00
.SRCINFO pkgbuild change for image location 2022-11-03 13:36:59 +01:00
.gitignore 4.1.0 2022-08-07 16:54:53 +02:00
PKGBUILD Source nvm in build function 2023-01-14 09:15:31 +01:00
package.json added srcinfo 2021-06-26 16:07:32 +02:00
tidal-hifi.desktop 4.1.2 2022-09-11 23:29:20 +02:00
tidal-hifi.xml 4.1.0 2022-08-07 16:54:53 +02:00